Avís legal

Aquest web ha estat creat per FIT-FIGUERES SOCIEDAD LIMITADA amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini fitfigueres.com està registrat a favor de FIT-FIGUERES, SOCIEDAD LIMITADA
La seva denominació social és: FIT-FIGUERES, SOCIEDAD LIMITADA
El seu nom comercial es: FIT FIGUERES
El seu CIF es: B55166151
El seu domicili social està a: RONDA SUD, S/N
Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Fulla GI-138, Volum 2925, Foli 138.
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Telèfon: 972 672 214
Correu electrònic: gimnas@fitfigueres.com

2. Propietat intel·lectual del web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de FIT-FIGUERES SOCIEDAD LIMITADA i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de FIT-FIGUERES SOCIEDAD LIMITADA. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços. FIT-FIGUERES SOCIEDAD LIMITADA no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina https://www.fitfigueres.com/ La presència d’aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas de que FIT-FIGUERES SOCIEDAD LIMITADA tingui coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

4. Actualització i modificació de la pàgina web. FIT-FIGUERES SOCIEDAD LIMITADA es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics. FIT-FIGUERES SOCIEDAD LIMITADA no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a FIT-FIGUERES SOCIEDAD LIMITADA, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des de FIT-FIGUERES SOCIEDAD LIMITADA no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes.

També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

6. Tractament de dades de l’usuari. Segons el que disposa la normativa sobre protecció de dades personals l’informem que el Responsable del Tractament de les dades personals per Vostè facilitades (nom, adreça de correu electrònic, telèfon i contingut de la consulta), és l’empresa FIT-FIGUERES SOCIEDAD LIMITADA, domiciliada a FIGUERES, Ronda Sud, S/N i CIF B55166151. La finalitat del tractament  és la gestió de les consultes efectuades i l’ enviament de comunicacions comercials que considerem que poden ser del seu interés sempre relacionades amb la nostra activitat. La base  legitimadora de l’esmentat tractament és l’ interés legítim i el consentiment  exprés  de l’ interessat. FIT-FIGUERES SOCIEDAD LIMITADA conservarà les seves dades  mentres  sigui vigent la finalitat que ha fonamentat el seu tractament, excepte previsió legal en un altre sentit. Les seves dades no seràn cedides ni comunicades a tercers. L’ informem que en qualsevol moment podrà revocar el consentiment atorgat, així com  també accedir, rectificar, cancel.lar i oposar-se al tractament de les seves dades mitjançant escrit dirigit a gimnas@fitfigueres.com.

7. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia